NRK Meny

Vil drive småkraftverk

NVE behandler nå flere søknader om småkraftverk i Storfjord kommune. Statskog har søkt om å drive Rovejohka kraftverk i Skibotndalen og Paras kraftverk i Signaldalen. Kraftproduksjonsselskapet Bekk og Strøm AS har levert to søknader for Tverrdalselva og Innerelva Kraftverk. Disse, i tillegg til to søknader fra Troms Kraftforsyning og Energi og Statsskog Energi om ordinær kraftutbygging, vil bli presentert på et folkemøte.