Vil bygge avlastningsboliger

Den gamle gymsalen ved Sommerlyst skole i Tromsø kan bli revet for å gjøre plass til avlastningsboliger. Årsaken er at kommunen er i beit for barne- og avlastningsboliger for funksjonshemmede, skriver ITromsø. Administrasjonssjefen foreslår at det bygges ti boenheter for funksjonshemmede barn og unge på tomta. Saken behandles av kommunestyret i neste uke.