Vil bruke Sivilforsvaret på Svalbard

Justisdepartementet har bestemt at det skal utredes om Sivilforsvaret kan tilkalles til Svalbard ved naturkatastrofer og ulykker.

Øvelse i fjellet

Bildet er fra en øvelse i fjellet. Lokalstyret og Sysselmannen på Svalbard håper også de kan få bistand fra sivilforsvaret ved større hendelser.

Foto: Line Dyre Arnøy/Sivilforsvaret

– Dette er viktig, mener både lokalstyret og sysselmann Kjerstin Askholt.

Bestemmelser i lovverket om Sivilforsvarets oppgaver gjelder i dag ikke på Svalbard. Saka er blitt aktualisert etter skredet i desember i fjor der 11 bolighus ble ødelagt, og to personer omkom.

Sysselmannen har reist spørsmål om muligheten av å kunne tilkalle og bruke Sivilforsvaret som ressurs også på Svalbard – på tilsvarende måte som Svalbard fikk tilført ressurser fra fastlandet fra blant andre polititjenestemenn og mannskap fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Skal utredes

– Vi måtte eksempelvis bruke mannskaper fra Røde Kors og Sysselmannen til vakthold i forbindelse med skredet. Dette er oppgaver som Sivilforsvaret kunne ha utført, sier Askholt.

Lokalstyret er helt enige i disse vurderingene. Men det vil ikke være hensiktsmessig å etablere et system med fast personell på øygruppen.

– Det bør isteden kunne etableres en avtale mot fastlandet i likhet med den ordningen som benyttes for tilkalling av ressurser fra helsepersonell, sier sysselmannen.

Justisdepartementet har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å utrede mulig bruk av Sivilforsvaret på Svalbard. Utredningen begrenses til å gjelde uønskede hendelser i fredstid.

Økonomiske og administrative konsekvenser må også belyses.

Snøskred på Svalbard