NRK Meny

Vil bevare sykestuene

Fylkestinget i Troms ber regjeringa om ei avklaring av sykestuenes framtid i Nord-Troms og Finnmark. Det pågår nå en diskusjon om betaling for sykestuene. Alle sykestuene har en sentral plass i det samla helsetilbudet til innbyggerne i området, mener fylkestinget som vil at regjeringa sikrer ei langsiktig finansiering.