Vil bevare Bispegården

- Eiendommen Bispegården i Tromsø må bevares slik den er i dag, sier Kai Krogh, leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd, til Nordlys. Han mener det er samfunnsmessig viktig å definere Bispegården som et kulturminne. Grunneieren ønsker å omregulere eiendommen til næringsformål og åpne for kommersiell virksomhet, dette mener Krogh er helt uaktuellt.