NRK Meny

Vil beholde juridisk fakultet

Dommerne på Tinghuset i Tromsø skal onsdag markere at de synes det er viktig å beholde et selvstendig nordnorsk juridisk fakultet ved UiT. Universitetsstyret skal 29. juni vedta ny organisasjonsmodell, og ledelsen ved UiT har gitt sterke signaler om å innlemme juridisk fakultet i et felles fakultet med biovitenskap, fiskeri og økonomi. Dommerne mener dette er en uklok organisasjonsmodell, og at den ikke er faglig eller vitenskapelig begrunnet.