Vil at staten skal ta ansvar

Fylkestingspolitiker John Karlsen fra Frp, mener regjeringen må sette i gang en fylkesveireform for å utbedre veiene. NRK har tidligere fortalt om fylkesveien fra Skjervøy til E6 som er så smal at den er farlig for laksetrailerne som daglig trafikkerer strekningen. Karlsen mener at viktige næringsveier som fylkesveiene fra Skjervøy og fra Buktamoen til Senja, må staten ta ansvar for.