Viktig at Russland er engasjert

Den amerikanske spesialutsendingen til Arktis, admiral Robert J. Papp, mener det er avgjørende for Arktis og for internasjonalt samarbeid at Russland er engasjert i Arktisk råd. Han sier til NTB at at den internasjonale situasjonen gjør Russlands deltakelse i samarbeidet viktigere enn noen gang. Å opprettholde normale forbindelser med Russland i Arktisk råd er avgjørende for det arktiske samarbeidet. USA leder Arktisk råd denne perioden.