NRK Meny
Normal

Vi bruker stadig mer smertestillende

For første gang kan en befolkningsstudie bevise økt bruk av smertestillende medikamenter.

smertestillende

Ny undersøkelse viser at det er en betydelig økning i bruken av smertestillende.

Tallene på bruken av smertestillende er i vekst blant nordmenn. Det viser en ny undersøkelse gjort av Per-Jostein Samuelsen.

Han har lagt merke til en betydelig økning i bruken av smertestillende blant voksne i alderen 30-89 år.

Tall fra Tromsøundersøkelsen viser at kvinner bruker mest smertestillende. I 2001 hadde 54 prosent av kvinnene i studien benyttet seg av smertestillende de siste fire ukene før undersøkelsen startet. I 2008 hadde antallet økt til 60 prosent.

For menn var tallene lavere, men det hadde likevel vært en økning fra 29 prosent til 37 prosent.

Økt bruk siden 90-tallet

Per-Jostein Samuelsen

Per-Jostein Samuelsen har forsket på bruken av smertestillende.

Foto: Privat / Relis.no

Samuelsen har sammenlignet svarene fra Tromsøundersøkelsen med salgstallene på slike medikamenter, og for første gang kan en befolkningsstudie bevise økt bruk.

– I 2003 ble det lov å kjøpe Paracet og Ibux i butikken, men det alene kan ikke forklare den økte bruken, sier Samuelsen til uit.no, og forteller at salget steg jevnt allerede på 90-tallet.

Samulsen tror at undersøkelsen kan være påvirket av et generasjonsskifte, noe som gjør at det skal mindre til for at man kjøper smertestillende.

– Det kan være en generasjonseffekt inne i bildet. Yngre har kanskje litt andre holdninger til smertestillende, sier han til NRK.

Han har også en annen teori til hva som kan være grunnen til at bruken øker.

– Vi sitter mer stille og er mye foran PCen, så har dette gitt oss mer smerter?

Kan være farlig

Men det som bekymrer Samuelsen, som er utdannet farmasøyt, er bruken av NSAID-medikamenter – altså Ibux, Voltaren og Voltarol og lignende. Dette er medikamenter som kan gi alvorlige bivirkninger som hjerte- og karlidelser, magesår og nedsatt nyrefunksjon.

­– Pasienter som er spesielt utsatt for disse sykdommene må være ekstra varsomme med bruk av NSAIDs, sier han og konkluderer med at bevisstheten om bruken må opp blant både brukere og leger/tannleger, sier Samuelsen.

Til NRK legger han til at farene i hovedsak gjelder eldre, og ikke i samme grad unge.

– Man må være forsiktig med tanke på om man har andre sykdommer eller bruker andre legemidler. Men dette er i hovedsak et problem for eldre.

Norges største undersøkelse

I den sjuende runden av Tromsøundersøkelsen er psykisk helse en sentral del. Her er smerte et eget tema, som inkluderer smertetester.

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år. Hver runde tar flere år, og i år er 33 000 personer invitert til å være med.