Verner marine naturverdier

For første gang i Troms er det aktuelt å verne kyst- og sjøområder i fylket. Fylkesmannen foreslår at kystområdet Ytre Karlsøy, tidevannsstrømmen Rystraumen i Tromsø og Rossfjordstraumen i Lenvik vernes. Områdene inneholder store og varierte marine naturverdier som det er viktig å gi ekstra beskyttelse, heter det i begrunnelsen for forslaget.