Venter på råd om rabiestilfeller

Sysselmannens miljøvernavdeling har i dag hatt møte med Mattilsynet, Folkehelsinstituttet og Veterinærinstituttet om rabiesforekomsten på Svalbard. Etatene vil i løpet av noen uker gi sine råd om hvordan miljømyndighetene på Svalbard bør forholde seg. Siden mai har er det påvist rabies i fire rever og ett reinsdyr. Miljøvernsjef Morten Wedege sier det ikke er nok til å kalle det et rabiesutbrudd