Venter på kontrollutvalget

Erlend Svardal Bøe, gruppeleder for Høyre i Tromsø kommunestyre, holder fast på at byråder ikke skal blande seg inn i enkeltsaker, slik Brage Sollund gjorde i en barnevernssak. På oppfordring fra opposisjonen redegjorde, byrådsleder Kristin Røymo, i går for saken og ga Brage Sollund full støtte. Sollund arrangerte i desember 2015 et møte mellom en familie som var misfornøyd med barnevernet, leder for tjenesten og en rådgiver i kommunen. – Dette er alvorlig og vi avventer nå kontrollutvalgets vurderinger om hva som er rett å gjøre i forhold til en gransking, Erlend Svardal Bøe.

Erlend Svardal Bøe
Foto: Tromsø kommune