NRK Meny
Normal

Venter konflikt om ny nasjonalpark

Områdene rundt Goahteluoppal i Kautokeino kommune kan bli Finnmarks nye nasjonalpark.

Goahteluoppal
Foto: Stein Ø. Nilsen

Fylkesmannen har nå startet opp med vernearbeidet i området. Reindriften er en aktiv bruker av området i dag. Og Trond Aarseth hos fylkesmannen regner med konflikter om bruk av motorkjøretøyer når nasjonalparken etableres. 

- Reindrift vil være et viktig tema i dette arbeidet. Både reindriften og elgjegere bruker motoriserte kjøretøy i området i dag. Det vil det bli strengere reguleringer på, sier Aarseth.

Forbud

Opprettelsen av nasjonalpark vil innebære et forbud mot tekniske inngrep som kan gi varige spor i landskapet. I praksis betyr dette kraftige begrensninger på motorferdsel, spesielt på barmarkskjøretøyer.

- Motorferdsel for å drive jakt og fiske vil bli forbudt. For reindriften er det først og fremst barmarkskjøringen som blir problemet. Sannsynligvis kommer det et forbud, hvor det blir åpning for unntak og dispensasjoner, sier Aarseth.

- Ren arroganse

Mestepartene av myrene og våtmarksområdene som skal vernes, ligger i Indre-Finnmark. Og leder i Samisk Jeger- og Utmarksforbund, Johan MIkkel Buljo er provosert.

- Dette er ren arroganse. Det virker som om fylkesmannen mener at lokalbefolkningen ikke forvalter områdene godt nok, mener Buljo.

Rike hekkeområder

 

Området hvor det nå planlegges verning ligger rett ved den eksisterende Reisa nasjonalpark i Troms. Der har de strenge begrensningene på motorferdsel skapt store konflikter mellom reindriften og verneinteresser.

De store våtmarksområdene i den planlagte nasjonalparken er rike hekkeområder for våtmarksfugl.Området er en av de rikeste våtmarkene på Finnmarksvidda, kanskje den rikeste.