Normal

Venter flere overgrepsofre: Foreldre frykter telefon fra Kripos

TROMSØ (NRK) Flere hundre bekymrede foreldre har fått et brev fra politiet om hvordan de skal snakke med barna sine som har gått i barnehagen der den overgrepssiktede mannen jobbet.

Politiet i Tromsø orienterer om den omfattende overgrepssaken

Foreldre som har hatt barn i den private barnehagen på Tromsøya har fått brev politiet.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

– Jeg går med en klump i magen, og er redd for hva som kan ha skjedd med mine barn, og eventuelle konsekvenser for dem videre i livet, sier en av foreldrene til NRK.

Forelderen har hatt to barn i den private barnehagen i Tromsø. 6. mai ble mannen i 30-årene siktet for overgrep mot et barn. Onsdag ble siktelsen utvidet til overgrep mot 11 barn.

Skriv til foreldre overgrepssak i Tromsø

I dette skrivet fra politiet orienterer de foreldre som har hatt barn barnehagen der siktede har vært ansatt, hvordan de skal snakke med sine barn.

Mannen er siktet for seks brudd på Straffeloven §195, bokstav c. Det vil si gjentatt seksuell omgang med barn under 10 år. Strafferammen er derfor inntil 21 års fengsel. Mannen er også siktet for fem tilfeller av brudd på Straffeloven § 201, bokstav c, for seksuell krenkende atferd mot barn.

Siktede ble onsdag avhørt i fire timer. Han erkjenner straffskyld, men nekter for at det dreier seg om så mange som 11 overgrep. Politiet venter imidlertid å finne flere overgrepsofre.

- Flere hundre

I et brev fra politiet, har foreldre fått beskjed om ikke å spørre ut barna sine, men å stille helt åpne spørsmål dersom barna forteller noe som vekker mistanke.

– Brevet er sendt ut til alle foresatt som har hatt unger i barnehagen i den tiden siktede har vært ansatt der. Det er snakk om flere hundre foreldre som har hatt barn i barnehagen siden 2008, sier politioverbetjent Yngve Myrvoll til NRK.

Jevnlig kommer det inn tips og bekymringer som politiet sjekker ut og vurderer om medfører dommeravhør av det aktuelle barnet. 14 barn er avhørt og ytterligere 15 skal avhøres de neste dagene.

Bekymrer

Samtidig som politiet jobber med tips fra foreldre, går de gjennom lagringsenheter og mobil til siktede. Der er det allerede funnet seksualiserte bilder som har identifisert barnehagebarn og som brukes som bevis mot siktede. Politiet sier de venter å finne flere overgrepsofre under etterforskningen, noe som bekymrer foreldrene:

– Vi blir umiddelbart kontaktet dersom Kripos under identifiseringsarbeidet finner ut at våre barn er på bilder som siktede har tatt. Vi har hørt rykter om at overgrepene skal ha skjedd på stellerommet, altså at den siktede har tatt bilder av barna i stellesituasjoner. Det skal også være snakk om at overgrepene kan ha skjedd i barnehagens nærområde, sier en av foreldrene NRK har snakket.

Både venner, naboer og foreldre er sjokkert over siktelsen.

– Den siktede er en utrolig tillitsvekkende person, interessert, flink, og har veldig god kontakt med både voksne og barn. Dette er bare tragisk, sier flere av foreldrene som har eller har hatt barn i barnehagen der overgrep har skjedd.