Venstreprofil trekker seg i protest

Etter nesten 40 år som medlem i Venstre og mangeårig medlem av kommunestyret i Ibestad, melder Willy Arntzen seg ut av partiet i protest. Han reagerer på at Venstre ikke tar hensyn til distriktene i klimapolitikken og viser til de økte avgiftene på drivstoff. Arntzen mener partiets klimapolitikk er distriktsfiendtlig og passer kun for storbyfolk.