Vellykket kulturprosjekt

Prosjektet «Rom for kultur» har vært så vellykket at Troms fylkeskommune vil gjøre mer av det. Ti kulturhus og bygdehus i hele Troms har fått hjelp til å bli bedre lokaler for konserter og utstillinger. Fylkesråd Willy Ørnebakk understreker betydningen av at lag og foreninger har moderne lokaler. Og fem bygdehus har fått fra 20.000 til 65.000 kroner fra fylket til dette.