NRK Meny
Normal

Vekst eller vern?

Det finnes neppe noe sted enn Jan Mayen som illustrer den klassiske konflikten bedre.

Kommentator Skjalg Fjellheim
Foto: NRK

På den ene sida er Jan Mayen nå en del av det internasjonale kappløpet om olje og gass ressursene i polarområdene.

Her har Norge tunge interesser, etter hvert som klimaendringene gjør omådene stadig mer interessante i et ressurs-perspektiv.

Når et kriserammet Island har besluttet å undersøke sin del av Jan-Mayen-sokkelen for mulige petroleumsressurser, er det naturlig at Norge følger etter.

Dessuten er oljeselskapenes investeringer på norsk sokkel på vei nedover. Det finnes et stort behov for nye drivverdige funn.

Dette handler igjen om fremtidige inntekter til den norske statskassa, slik olje- og energiminister Terje Riis-Johansen understreker.

Når Regjeringen åpner for oljeaktivitet utenfor Jan Mayen, må det sees i lys av at utvinningstakten på norsk sokkel i dag går nedover.

Samtidig har andre deler av den norske statsforvaltningen en annen agenda: Direktoratet for Naturforvaltning har foreslått at både øya og det norske terriorialforvannet rundt – til sammen 4300 kvadratkilometer hav – får status som naturreservat.

Direktoratet fikk oppdraget fra daværende miljøvernminister Børge Brende (H) i 2002.

I fjor var arbeidet ferdig. Og direktoratet viser til det unike ved Jan Mayen. Det er mye. Her finnes det blant annet 15 fuglearter, mange av dem meget sårbare, alkekonge og polarlomvi.

Øya har i dag 22 sjøfuglkolonier og hele 300 000 hekkende par.

Som om ikke det er nok: Norges Geologiske Undersøkelser betegner Jan Mayen som et sjeldent mikrokontinent.

Norske myndigheter mener i tillegg at Jan Mayen er så verdifull at øya og havet rundt må stå på UNESCOs verdensarvliste. Det er Riksantikvaren som for to år siden meldte inn Jan Mayen som norsk kandidat til den prestisjetunge verdensarv-listen.

Hvordan kombinasjonen av oljeaktivtet og verdensarv tar seg ut internasjonalt, gjenstår å se.

Regjeringen er kommet frem til at det i denne saken ikke er noen konflikt, all den tid oljeaktiviteten - i første omgang - vil foregå utenfor selve grensen til naturreservatet.

Likevel lykkes Venstre nå fullt ut med å strø salt i de rød-grønne miljøsårene. Jan Mayen ble åpnet for oljevirksomhet allerede 8 . mai, da forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt frem.

Særlig SV hadde nok ønsket at denne saken hadde unngått medienes søkelys til etter valgkampen.