– Altapakken ryker uten bompenger

De borgerlige partiene i Alta gikk til valg på nei til bompenger. Det kan sette en stopper for veiutbygginga i kommunen, sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

Torbjørn Naimak

Regionveisjef Torbjørn Naimak mener bompengene er helt nødvendig for å få til Altapakken.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Utbedring av riksvei 93 og avlastingsvei for E6 vil koste om lag 600 millioner kroner, og staten har satt som vilkår at 400 av disse skal komme fra bompenger.

– Alt nullstilles, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i dagens Finnmark dagblad.

Til NRK sier Naimak at Altapakken må revurderes dersom kommunestyret følger opp valgløftene og går imot bompenger.

Utgangspunktet for å få i hop en Altapakke har vært at den skulle delfinansieres gjennom bompenger. Hvis den forutsetninga ikke lenger er tilstede har man ikke noen Altapakke, og heller ikke de statlige finansieringene som var tiltenkt utbygginga, sier han.

Ser ingen andre løsninger

Regionveisjefen sier han ikke ser noen andre løsninger for å skaffe pengene som faller bort uten bompenger.

– Den eneste alternative finansieringsmuligheten jeg ser er at kommunen eller fylkeskommunen stiller med pengene. Men det er snakk om kjempebeløp, og jeg tror ikke det lar seg gjøre.

Ønsker dialog med det nye flertallet

Naimak sier at hvis bompengene faller bort, vil også veiutbygginga i Alta falle ut av løpet med nasjonal transplan som nå er i gang.

– Det betyr at planene stopper opp, og at Altapakken faller ut av løpet med nasjonal transportplan. Men jeg vil understrekke at jeg håper vi kan ha en dialog med de som skal ha makta i Alta, og finne løsninger. Så det jeg sier her er forutsatt at det blir vedtatt at det ikke blir bompengefinansiering, sier Naimak.