Vegvesenet med billigere telefon

Nå blir det billigere å ringe til Statens vegvesen. - Vi har nemlig fått nytt åttesifret telefonnummer, 22 07 30 00. Årsaken til at vi gjør denne endringen er at vi ser at det er uforholdsmessig dyrt for publikum å ringe til et femsifret spesialnummer. Vi ønsker ikke at det skal være dyrere å ringe til oss enn til en hvilken som helst annen fasttelefon, sier avdelingsdirektør Bente Karin Trana i Statens vegvesen. Statens vegvesen har de siste årene utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger.