NRK Meny
Normal

Vegvesenet foreslår E8-løsning som er i strid med loven

Statens vegvesen har ikke klart å finne løsninger for reinsdyr som berøres av den planlagte innfartsveien gjennom Ramfjord i Tromsø. Nå foreslår vegvesenet ei løsning som er i strid med loven.

Ramfjorden

Ramfjord ligger idyllisk til utenfor Tromsø. I flere tiår har det vært jobbet med en ny strekning for E8 gjennom området, men reindriftsutøvere skaper utfordringer.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Reinsdyr har tradisjonelt sine faste trekk- og flytteveier. Etter loven har reindriftsutøvere fri og uhindret adgang til å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reien lovlig kan ferdes. Ramfjord er et slikt område.

Og på den foreslått ny traseen for innfartsveien E8 til Tromsø gjennom Ramfjord skaper dette problemer for reindrifta – særlig ved to passeringer av E8: Ved Leirbakken og i Sørbotn

Bratt område

– Det er et bratt terreng, og vi har ei utfordring om å krysse disse områdene, sier prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen.

I vegvesenets foreløpige løsning for E8 foreligger det ingen forslag for hvordan de kan bygge veien uten å gjøre inngrep i reinbeiteområdene. Noe som altså er i strid med loven.

– Det forslaget vi har diskutert med reindrifta, mener de vil stenge flytteveiene for rein. Det kan de ikke godta, sier Heimdal, som understreker at de har hatt en god dialog med reindrifta i arbeidet med E8.

E8 gjennom Ramfjord

Prosjektsjef Stein Johansen og prosjektleder Jøran Heimdal diskuterer løsningen om E8 i Ramfjord.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

I enkelte andre deler av landet er det bygd bruer for vilt over sentrale veier. Men dette er svært kostbart.

Representanter for reindrifta har ikke vært tilgjengelig for kommentar om forslaget til vegvesenet i Ramfjord.

Statens vegvesen er nå i sluttfasen med å lage en reguleringsplan for den nye innfartsveien. Den skal ut på høring. Der kan det komme merknader og innsigelser til de foreslått tiltakene for reindrifta.

Nytt kostnadsoverslag

Kommunestyret i Tromsø skal etter planen behandle forslaget om E8 i juni.

Nå venter alle spent på nasjonal transportplan for å finne ut hvor på prioriteringslista ny E8 står. Om ikke lenge vil vegvesenet komme med et kostnadsoverslag for hele prosjektet. Det tidligere overslaget gikk ut på at ny E8 ville koste 2,2 milliarder kroner.