Vedtok økte bompenger

Flertallet i kommunestyret i Harstad har stemt for å øke bompengeavgiften for å fullfinansiere veipakken. Det betyr at rimeligste passering gjennom bomringen pr. måned blir økt med 162 kroner til 810 kroner pr. måned. Det ligger også an til at elbiler må betale halv avgift for å passere, dersom Stortinget godkjenner den nye finansieringsplanen.