NRK Meny

Vedtatt sanksjoner mot 6 siidaer

Reindriftsstyret har pålagt seks siidaandeler sørge for at reintallet reduseres til det tallet Landbruksdirektoratet har satt. Det ble vedtatt på møtet i Reindriftsstyret 10. september om forholdsmessig reduksjon av reintallet. Dersom dette ikke følges kan de få tvangsmulkt. Reindriftsstyret påla 43 siidaandeler å gjennomføre sine reduksjoner i løpet av 2 år. 6 av disse omfattes nå av vedtaket. Det er tatt et forbehold om at reineierne skal få mulighet å slakte ned overskytende rein, for å unngå tvangsmulkt.