Vedtatt forelegg etter fiskedumping

Det russiske rederiet og skipperen som fikk bot på 230.000 kroner for fiskedumping tidligere denne uka, har vedtatt foreleggene. Det oppplyser Aase Widding, jourhavende jurist i Troms-politiet. Hun sier at saken dermed er avsluttet. Kystvakta tok den russiske tråleren «Melkart» i å dumpe fisk i vernesonen på Svalbard på tirsdag. Rederiet fikk et inndragningsforelegg på 200.000 kroner, og skipperen fikk bot på 30.000 kroner.