Varsom.no: Fortsatt fare for skred

Varsom.no varsler om fortsatt stor fare for snøskred i hele Troms med faregrad 3 for påskens siste dag:

Nord-Troms Fokksnø - Vedvarende svakt lag

Lyngen Fokksnø - Vedvarende svakt lag

Tromsø Fokksnø - Vedvarende svakt lag

Sør-Troms Nysnøflak - Vedvarende svakt lag

Indre Troms Fokksnø - Vedvarende svakt lag