Varsler oljesøksmål mot staten

Olje- og energidepartementet har fått varsel om mulig søksmål fra miljøorganisasjoner. Dermed kan det gå mot rettssak på bakgrunn av 23. konsesjonsrunde og oljelisenser til arktiske områder.

Truls Gulowsen ser på undervannsbilder av kjemiske våpen i Skagerrak

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, sier at de venter på tilbakemelding fra departementet for å ta en endelig avgjørelse om de skal gå til sak.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det er en spennende mulighet til å ta miljøkampen et skritt videre, fordi alle perspektiver tilsier at det er galt å dele ut nye oljelisenser i sårbare arktiske områder, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Norge bryter både grunnloven og internasjonale forpliktelser når de åpner nye områder i nord for olje- og gassaktivitet, mener jussprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo. Dette er noe av det Greenpeace nå baserer seg på, når de har varslet departementet om at de vurderer å gå til sak mot staten.

– Grunnlovens §112 gir oss rett til et levelig miljø og klima. Det gir oss også rett til informasjon i forkant av relevante avgjørelser. Det pålegger staten en plikt til å gjøre det den kan for å tilfredsstille vår rett. Konsekvensutredningene som er gjort i forkant av 23. konsesjonsrunde tilfredsstiller ikke grunnlovens krav, sier Sjåfjell.

Man har ikke drøftet på en ordentlig måte om det er forsvarlig i lys av togradersmålet og i lys av de lokale miljøkonsekvensene, og heller ikke hva det betyr for urbefolkningen.

Jussprofessor Beate Sjåfjell

– Bør avlyse nye prosjekter

Sammen med en kollega innen folkerett kom Sjåfjell tidligere i år med en rapport som diskuterer lovligheten av olje- og gassutvinning i arktiske området.

– Det norske folk, inkludert stortingspolitikerne, har ikke fått den informasjonen de trenger for å ta stilling til dette.

Beate Sjåfjell

Jussprofessor Beate Sjåfjell sier at det overrasker henne at konsekvensutredningene er så dårlige som de er.

Foto: Alem Zebic / NRK Brennpunkt

Mandag la Sjåfjell fram sine funn på et seminar ved UiT Norges arktiske universitet, som tok for seg om utvinning av arktisk olje og gass er forenlig med togradersmålet. Juristen mener det er mulig å ta staten for retten i denne saken, og hun har en klar formening om hva staten selv bør gjøre for å nå internasjonale klimamål.

– Staten bør avlyse nye olje- og gassprosjekter i det sårbare nord, og utrede hva som er mulig å gjøre innenfor Parisavtalen. Mitt anliggende som jussprofessor er ikke å gjøre noe aktivistisk, som for eksempel å saksøke staten. Det er opp til andre å gjøre.

Jeg forsøker å få ut til allmennheten at man ikke har fått den informasjonen som man trenger, og at staten her er på et tut og kjør-spor som ikke fører til en bærekraftig og fornybar fremtid.

Jussprofessor Beate Sjåfjell

– Mener vi har en god sak

Myndighetene var ikke til stede på seminaret for å svare for seg. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted bekrefter imidlertid at han er kjent med Sjåfjells rapport. Men han kan ikke kommentere fordi det nå har kommet et varsel om søksmål mot staten – fra Greenpeace og Natur og Ungdom.

– Miljøbevegelsen har vært ganske inspirert av Beate Sjåfjells utlegninger, så vi har engasjert et advokatbyrå i Oslo for å se på saken. De mener vi har en god sak. Det første vi har gjort er å levere et varsel om mulig søksmål til olje- og energidepartementet for å få kjent utlysningene av nye oljefelt i Barentshavet ugyldig.

Før jul skal de ta en avgjørelse om det blir klimarettssak mot staten.