NRK Meny
Normal

Varsler mener meddommer var inhabil: Anker NAV-dom

– Meddommer skal ha bindinger til NAV-direktør Stein Rudaa.

Advokat Kari Elisabeth Breirem og Natalia Olsen.

Natalia Olsen (til høyre) krevde millionerstatning fordi hun mente at hun ble mobbet i sin jobb ved NAV i Tromsø. Her sitter hun i retten sammen med sin advokat, Kari Elisabeth Breirem.

Foto: JAN RIISE PEDERSEN / NRK

NAV Troms ble i desember i fjor frikjent i retten etter anklager om mobbing og trakassering av ansatte. NAV-tilsatte Natalia Olsen hadde saksøkt staten for gjengjeldelse, etter at hun varslet om det hun mente var kritikkverdige arbeidsforhold ved NAV Troms. Nord-Troms tingrett mente at dette ikke er bevist. Nå ankes dommen, blant annet fordi den ankende part stiller spørsmål ved rettens habilitet.

Advokat Kari Elisabeth Breirem

Advokat Kari Elisabeth Breirem førte saka mot Staten ved Arbeids -og velferdsdirektoratet.

Foto: NRK

Natalia Olsen og hennes advokat, Kari E. Breirem, er gjort kjent med at meddommer i saken, Åshild Marianne Bendiktsen, er styreleder og daglig leder i "Huset mot havet AS" i Salangen. Selskapet har leiekontrakt med NAV.

– Jeg er sjokkert, men ikke overrasket over det vi har fått vite. Men det er ikke riktig at jeg forhåndsprosederer saken, siden dommen nå ankes, sier Natalia Olsen til NRK.

Det er, slik den ankende part forstår, inngått leiekontrakt mellom fylkesdirektør i NAV, Stein Rudaa og arbeidslivskyndig meddommer fra arbeidsgiversiden, Åshild Marianne Bendiktsen. Det hevdes i anken at de også har mottatt opplysninger om at Bendiktsen er en personlig bekjent av Rudaa.

– Har en relasjon til NAV

Åshild Marianne Bendiktsen avviser at hun var inhabil i varslingssaken.

– Jeg ble oppringt av tingretten og spurt om jeg hadde relasjoner til Stein Rudaa eller Natalia Olsen, og da kunne jeg ærlig og redelig si at det har jeg ikke. Jeg har jo en relasjon til NAV, men det er en helt annen sak i mine øyne, sier Bendiktsen.

Fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV

Fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV beskyldes for trakassering av varsler Natalia Olsen. Staten avviser beskyldningene.

Foto: ESKIL MEHREN / NRK

Hun bekrefter at NAV leier lokaler av hennes selskap på Sjøvegan, og at det er Stein Rudaa som har underskrevet leieavtalen.

– Men det var ikke han som forhandlet leieavtalen, sier Bendiktsen, som mener det er trist hvis varslersaken kommer opp nytt igjen. Hun mener hennes eventuelle inhabilitet er et spinkelt grunnlag å anke en sak på.

– Kanskje burde jeg undersøkt da jeg skjønte at NAV var inne i bildet, men jeg koblet ikke at NAV var part i saken, fordi saken var mot Stein Rudaa.

Meldte om mobbing på arbeidsplassen

Høsten 2012 varslet Natalia Olsen om at fylkesdirektør Stein Rudaa trakasserte to sjefer og kollegaer ved NAV Troms. Hun hevder at hun sjøl ble utsatt for gjengjeldelse fra fylkesdirektøren, fordi hun hadde varslet. Olsen har reist søksmål mot Arbeids – og velferdsdirektoratet med krav om erstatning og oppreisning.

Den ene dommeren mente at Natalia Olsen har vært utsatt for gjengjeldelser i strid med arbeidsmiljølovens paragraf 2-5, så det var uenighet i retten. Meddommer fra arbeidsgiversiden, Åshild Marianne Bendiktsen dømte i disfavør av varsleren.

Natalia Olsen tapte saken, og ble dømt til å betale nesten 200 000 kroner i sakskostnader.

Saken er nå anket til lagmannsretten, og det gjenstår å se om anken tas til følge, og om saken behandles på nytt i sin helhet.