NRK Meny
Normal

Varetektsfanger sendes halve landet rundt - politi og forsvarer må følge etter

– Man klarer ikke å følge opp klientene sine på en god nok måte, sier advokat Sven Crogh. Politiet synes det er ressurskrevende og dårlig samfunnsøkonomi med så store avstander.

Lukket avdeling ved Tromsø fengsel

Tromsø fengsel har 10 varetektsplasser. Når de er fyllt opp, sendes fangene til andre steder i Nordre fengselsdistrikt; fra Sør-Trøndelag i sør til Finnmark i nord.

Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Advokat Sven Crogh

Advokat Sven Crogh i advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth i Tromsø.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Som forsvarer opplever jeg det som vanskelig at det ikke er plass i Tromsø fengsel til varetektsfanger, at fangene blir fraktet til andre fengsler for å gjennomføre varetektsperioden, sier advokat Sven Crogh i advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth i Tromsø.

Tromsø fengsel har 59 fengselsplasser og 10 varetektsplasser, og når det er fullt blir fangene sendt til andre fengsler i Nordre fengselsdistrikt. Da kan de havne et sted mellom Vadsø i nord og Trondheim i sør.

– Da er det ikke bare å dra bort i fengselet å gjennomføre et møte og oppdatere vedkommende på en sak. Det blir vanskelig å ivareta deres interesser, sier Crogh.

Går ut over rettssikkerheten

Minst en hel dag må settes av til slike møter, selv om selve møtet kanskje bare tar én time. Han forklarer at det er en omfattende prosess for å avtale et møte med sine klienter som befinner seg andre steder i fengselsdistriktet.

– Først må vi avtale med det andre fengselet at det passer at vi kommer, så må vi få godkjenning fra retten for å kunne reise og få gjennomført møtet. Det er egentlig ganske problematisk, sier advokaten.

– Det går ut over rettssikkerheten, for man klarer ikke å følge opp klientene sine på en god nok måte.

Crogh sier det blir sjeldnere tid til slike møter, i forhold til om fangene var i nærheten.

– De som er i den situasjonen og blir fraktet bort fra Tromsø opplever avstanden til sin forsvarer som et problem for deres egen rettssikkerhet. I en intensiv fase av en etterforskning er oppfølging fra en forsvarer svært viktig for varetektsfangene, sier han.

Kjent problemstilling

Yngve Myrvoll

Politioverbetjent og sjef for etterforskningsseksjonen i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll.

Foto: Christian Haakstad Nordlund / NRK

Politioverbetjent og sjef for etterforskningsseksjonen i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, sier det er en kjent problemstilling for politiet.

– Vi flyr med varetektsfanger i hele landsdelen, fra Trondheim i sør til Vadsø i nord. Det er svært ressurskrevende for politiet å holde på med det, sier Myrvoll til NRK.

– Etter personen er fengslet, må vi ha en dialog i forhold til den aktuelle straffesaken, og da reiser vi med etterforskere der fangen måtte befinne seg for å gjennomføre politiavhør.

Hvor mye penger som brukes på dette, kan han ikke si noe om. Men han forstår at det er en stor utgift for samfunnet.

– Det sier seg selv at vi bruker altfor mye penger og tid på å transportere varetektsfangene. Det er veldig dårlig samfunnsøkonomi, sier Myrvoll, og legger til:

– Det skulle vært flere varetektsplasser i landsdelen.

Økt fengselsplasser i sør

Frps næringspolitiske talsmann Øyvind Korsberg

Stortingsrepresentant for Troms, Øyvind Korsberg (Frp).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

I 2014 ble kapasiteten ved Oslo fengsel økt med 20 plasser, i tillegg til at det ble 50 flere soningsplasser gjennom bruk av dublering (deling av rom). I 2015 ble det bevilget 81 millioner kroner til etablering av 41 nye lukkede fengselsplasser.

Regjeringen har økt antall fengselsplasser totalt i Norge, men ingen i nord, og ingen varetektsplasser.

Stortingsrepresentant for Troms, Øyvind Korsberg (Frp), forteller at regjeringen jobber kontinuerlig med å finne løsninger også i nord når det gjelder fengselssituasjonen.

Han innrømmer at det er dårlig økonomi å sende varetektsfanger over så store avstander, og deretter måtte sende forsvarere og etterforskere etter.

– Det er dårlig samfunnsøkonomi, men et samlet resultat av at tidligere regjeringer ikke har jobbet med det, sier Korsberg.