Vant mot banken

48 tidligere eiere av leiligheter i det konkursrammede borettslaget Tomasjord Amfi har vunnet mot Danske Bank i Nord-Troms tingrett. Det skriver iTromsø. De tidligere eierne krevde erstatning fra banken for tap av innskudd som gikk tapt da borettslaget gikk konkurs. Banken mente kravet var foreldet, men tingretten slo i fjor fast at det ikke stemmer. Nå har retten bestemt at Danske Bank må betale til sammen over 12 millioner kroner til de tidligere eierne.