Troms fylkeskommune slipper å betale 130 millioner

Troms fylkeskommune vant igjen mot RunEco AS som krevde 130 millioner etter konflikt om bygging av en ny type hurtigbåter.

Rettssak

Troms fylkeskommune og RunEco har vært to runder i rettssak.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Hålogaland lagmannsrett har avsagt dom i saken hvor Troms fylkeskommune er saktsøkt av RunEco AS for 130 millioner kroner.

Her bekrefter lagmannsretten dommen fra Nord-Troms tingrett i desember i fjor hvor Troms fylkeskommune ble frifunnet i saken.

– Jeg er fornøyd med at Troms fylkeskommune har fått medhold nå i to rettsinstanser, og at lagmannsrettens dom er enstemmig, sier fylkesrådsleder Line Fusdahl.

Fylkesordfører Knut Werner Hansen og fylkesrådsleder Line Fusdahl

Fylkesrådsleder, Line Fusdahl (til høyre) er fornøyd med utfallet av rettssaken.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Føler oss ført bak lyset

RunEco krevde 130 millioner kroner av Troms fylkeskommune som de mente hadde brutt en kontrakt om bygging av en ny type hurtigbåter.

– Vi ønsker erstatning etter at vi ble ført bak lyset. Vi hadde en samarbeidsavtale som skulle føre til at teknologien vi hadde patent på skulle bli realisert. Nå har vi tapt store penger, sa Rune Ødegård i firmaet RunEco til NRK i fjor.

Firmaet fra Sandane i Sogn og Fjordane skulle utvikle teknologi til nye, miljøvennlige hurtigbåter. Prosjektet, som var et samarbeid med Troms og fire andre fylkeskommuner, startet i 2004.

Troms fylkeskommune bestemte seg i 2009 for å bygge nye båter som skulle settes inn på rutene mellom Tromsø og Skjervøy, og Tromsø og Lysnes. Disse båtene skulle bruke teknologien fra RunEco.

Forkastet forslaget

Under anbudsrunden var det laveste anbudet som kom inn tre millioner kroner høyere i året enn det fylkeskommunen hadde budsjettert med.

Dermed valgte de heller å videreføre samarbeidet med Torghatten Nord og hurtigbåten "Fjordprinsessen", og forkastet den nye teknologien. Rune Ødegård hevder det oppstod et erstatningsansvar da fylkeskommunen trakk seg fra avtalen.

I dommen konkluderer lagmannsretten med at de ikke finner det sannsynliggjort at fylkeskommunen har bundet seg ovenfor RunEco til å gjennomføre prosjektet, eller at selskapet hadde grunn til å tro dette.

MS "Fjordprinsessen"

Troms fylkeskommune forkastet teknologien til RunEco, og fortsatte samarbeidet bruken av MS 'Fjordprinsessen'.

Foto: Torghatten Nord

Kan ankes til Høyesterett

Dermed forkastes RunEco AS anke over Nord-Troms tingrett dom, hvor RunEco også ble dømt til å erstatte fylkeskommunens saksomkostninger for tingretten med 976.000 kroner.

Samtidig blir RunEco AS dømt til å erstatte fylkeskommunens saksomkostninger for lagmannsretten med 309.000 kroner.

Troms fylkeskommune er dermed frifunnet i begge instanser. Hålogaland lagmannsretts dom kan ankes til Høyesterett.