NRK Meny

Vant fram i konsesjonssak

Fylkesrådet har vedtatt de omstridte oppdrettskonsesjonene ved Lubben og Korsnes i Karlsøy, men under forutsetning av at fylkestinget også gjør samme vedtak. Det betyr at innbyggerinitiativet fra "aksjonsgruppa Nei til oppdrett i Ullfjorden", som har samlet 1500 underskrifter, får gjennom sitt ønske om at fylkestinget skal behandle saken. Fylkesråd for næring Willy Ørnebakk sier gjør alt de kan for å få saken opp i fylkestinget i neste uke.