NRK Meny
Normal

Kan ikke straffe foreldre som tar elever ut av skolen

Kommunestyret i Tromsø vedtok i dag strengere permisjonsregler for elever. Men om foreldre velger å ta med ungene på ferie i skoletida, får det likevel ingen konsekvenser.

Gyllenborg skole

Det blir vanskeligere å ta elever ut av undervisning for å reise på ferie. Likevel har kommunen ingen sanksjonsmuligheter for dem som likevel tar ungene ut av skolen.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Onsdag stemte et flertall av kommunestyrets medlemmer for å gjøre det vanskeligere for foreldre å søke om permisjon for barna sine for å dra på ferier. De nye reglene innføres 1. august i år.

Elevene skal kunne få maksimalt ti dager permisjon fra skolen per skoleår.

Det skal ikke gis permisjon til ferier, og heller ikke andre permisjoner dersom det fører til at eleven går glipp av nasjonale prøver, statlige kartlegginger og eksamen.

Men elever som har rett til samvær med foreldre som bor et annet sted, kan få flere dager dersom rektoren ved skolen mener det er forsvarlig.

Anna Amdahl Fyhn

Det er viktig at elevene får den undervisningen de har krav på, sier byråd for utdanning i Tromsø, Anna Amdahl Fyhn.

Foto: @MarkLedingham

Byråd for utdanning, Anna Amdahl Fyhn, mener det nødvendig med en innstramming av dagens regler, men synes ikke de nye reglene er for strenge.

– Vi har 190 skoledager i året. Innenfor de fridagene som ellers er, bør det være mulig å ta så mye fri som man ønsker i permisjon og lignende. Det er viktig at elevene får den undervisningen de har krav på og rett til, sier byråd for utdanning, Anna Amdahl Fyhn.

Likevel har ikke kommunen noen sanksjonsmuligheter dersom foreldrene til tross for reglene velger å ta barna ut av skolen i en lengre periode uten å søke om fri, innrømmer byråden.

– Vi kan ikke hindre foreldrene i å ta barna sine fra skolen. Barna er foreldrenes ansvar, og vi kan ikke styre det hvis foreldrene ønsker å ta ungene ut av undervisningen, sier Amdahl Fyhn.