Vanskelige kjøreforhold på Finnsnes

Fra mandag og noen uker framover blir det vanskelige kjøreforhold i sentrum av Finnsnes. Ved rundkjøringa stenges to avkjøringer, og trafikken vil kun gå langs fylkesveg 86. Det er legging av fjernvarmerør og forbedring av kommunale veier som gjør at området ved kjøpesentret og ned mot havna blir berørt. Bussholdeplassene ved havna blir flyttet i denne perioden. Også parkeringa på Valen blir berørt.