Vanskelig tilgjengelig olje

Olje og gass-resursene i Barentshavet ligger vanskeligere tilgjengelig enn tidligere antatt

Olje og gass-resursene i Barentshavet er vanskeligere tilgjengelig enn tidligere antatt, viser nye prognoser fra oljedirektoratet.

– Mindre å utvinne enn vi trodde

Mengden olje og gass i området er omtrent som tidligere antatt, men vanskelig tilgjengelighet gjør at den potensielle utvinningsgraden er nedjustert, forteller direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, Johannes Kjøde.

– Vi ser at reservoarkvaliteten er dårligere enn vi tidligere har antatt, reservoartrykket er litt lavere enn vi trodde, og sammen med de tekniske utfordringene der oppe, har vi sagt at mindre enn det vi tidligere hat trodd vil være mulig å utvinne.

– Skikkelig i gang i 2020

Det er i Oljedirektoratets rapport om petroleumsresursene på norsk sokkel de nye prognosene for Barentshavet presenteres.

I følge rapporten er det fortsatt usikkerhet rundt mengden uoppdagede resurser, men flere tørre eller dårlige letebrønner gjør at den potensielle utvinningsgraden er nedjustert.

Kjøde tror at dette kan føre til at oljeutbyggingen i Barentshavet vil drøye ennå en stund.

– Når det gjelder utvinningsmessig, ser vi at perspektivet må bli mellom 2020 og 2030 før vi kommer skikkelig i gang.

Både StatoilHydro, ENI Norge og North Energy er enige i det bildet som Oljedirektoratet presenterer.

Samarbeid

Ingen av selskapene sier at de vil gjøre endringer i sine planer i Barentshavet som følge av dette, men administrerende direktør i North Energy, Erik Karlstrøm tror noen selskaper kan bli skremt av slike prognoser.

– Det er selskaper som vil ha pengene sine raskt tilbake, og de vil bli skremt av en sånn beskjed . Vi er et selskap som har nesten all sin aktivitet her oppe, og vi blir ikke skremt, sier han.

Karlstrøm mener at det at hver enkelt brønn ikke nødvendigvis er økonomisk drivverdig alene, gjør at man blir nødt til å tenke i et større perspektiv.

– Det betyr flere brønner for hver utbygging, fordio hver brønn vil samle opp mindre olje og gass. Det igjen betyr at vi blir mer avhengig av infrastruktur og utviklinga av infrastruktur.

Det leder til at selskapene må samarbeide mer, og se på områdestrategier, i stedet for å operere isolert på egenhånd, mener han.