Vålnessaken inn i siste fase

Før sommerferien sender statsadvokaten i Troms og Finnmark sin innstilling til riksadvokaten om de tre siktede i Per Vålnes-saken bør straffes eller ikke.

Per Vålnes montasje

Vålnessaken går nå inn i sin siste fase. I løpet av juni skal saken være ferdig etterforsket, og statsadvokaten skal gi sin innstilling til Riksadvokaten.

Foto: NRK

En av norgeshistoriens største og mest omtalte forsvinningssaker nærmer seg sin avslutning.

Regner det som drap

Søk med georadar

Mange metoder har vært brukt for å finne levningene av Per Vålnes. Her søkes det med geo-radar.

Foto: nrk

Politiet har i flere år vært sikre på at forsvinningen skyldes at Per Vålnes er tatt av dage. Det har vært brukt både tradisjonelle og utradisjonelle etterforskningsmetoder.

Telefoner har vært avlyttet, det har vært søkt med spesialutstyr både på land og på havbunnen. Undercover-agenter har vært i virksomhet, noe som ellers bare er vanlig i narkotikasaker. Til slutt ble store deler av grunnen under Vollan Gjestestue gravd opp, uten at levningene av Vålnes ble funnet.

Står foran en avgjørelse

vÅLNES

Store ressurser ble tatt i bruk for å undersøke grunnen under store deler av Vollan gjestestue, der to av de siktede jobbet da Vålnes forsvant.

I løpet av sommeren skal førstestatsadvokat Lars Fause avgi sin innstilling til Riksadvokaten, som er den som skal avgjøre om Per Vålnes tidligere samboer og to menn skal tiltales i saken.

Må føle seg sikker

Et generelt krav i jussen er da at han må føle seg sikker på at den eller de som blir tiltalt, virkelig er skyldig, og han må mene at bevisene er så gode at de holder til domfellelse i retten.

Det dreier seg om omfattende og kompliserte juridiske avveininger, og Riksadvokatens avgjørelse blir neppe klar før på sensommeren eller til høsten.