NRK Meny
Normal

Valgte rein foran gruve

Kommunestyret i Kautokeino har i dag sagt nei til ny gruvedrift i Bidjovagge. Hensynet til reindrifta veide tyngst.

Tamrein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det er selskapet Arctic Gold som har planer om ny drift ved Bidjovagge gruver. Planene omfatter et utvidet område i forhold til det som tidligere har vært berørt av gruvedrift.

Men et knapt flertall i kommunestyret sa i dag nei takk til gruvevirksomheten.

Mikkel Isak Eira (H) forklarer at gruveselskapets planer ikke er forenlig med reindrifta.

Millionverdier

–I det området som gruveselskapet ønsker å bruke er det også planer om et slakteanlegg der det hver høst vil bli slaktet rein til en verdi av 40 millioner kroner, forklarer Eira. Han mener det derfor ikke er forenlig med utvidet gruvedrift.

– Men dersom gruveselskapet kan bruke de områdene som tidligere har vært omfatta av gruvedrift, så vil nok reindrifta kunne være mer medgjørlig, mener Eira.