Uvarslet øvelse for 2000 soldater

Brigade Nord gjennomfører nå en såkalt uvarslet reaksjonsøvelse for om lag 2000 soldater i Indre- Troms. Hensikten er å øve hurtig reaksjon og oppdragsløsning. De ber derfor sivilbefolkningen vise økt aktsomhet fordi det blant annet vil være store beltegående og hjulgående kjøretøy i øvingsområdet.