Uværet avventer

Det meldte uværet har foreløpig ikke slått til denne onsdagen. Flytrafikken er i rute, men per klokken 0620 er fire veier i fylket stengt på grunn av snøskred eller fare for snøskred. Det gjelder Fv 87 mellom Elverum og Øvergård, Fv 293 mellom Rennelv og Fornes, Fv 862 mellom Straumsbotn og Botnhamn og Fv 868 ved Pollfjelltunnelen.