NRK Meny

Uutholdelig rovvilt-situasjon

Norsk bonde- og småbrukarlag tar nå rovvilt-situasjonen opp direkte med statsminister Erna Solberg. I et åpent brev skriver leder Merete Furuberg at forvaltningen bryter stortingsvedtak og at demokratiet ikke fungerer når det gjelder rovvilt. Hun viser til at prioriterte beiteområder og kalvingsområder for tamrein ikke skal ha rovvilt. Småbrukarlaget krever strakstiltak.