Utvises til Iran – kan få dødsstraff

Flyktinger fra Iran som har konvertert fra islam til kristendommen utvises til Iran, selv om landet har dødsstraff for konvertering til kristendommen. Dette gjelder også for en iransk familie i Vadsø der eldstejenta på sju år har bodd det meste av sitt liv i Finnmark.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Stille bønn for å få bli i Norge. Flyktingen fra Iran er døpt i pinsemenigheten i Vadsø. Utlendingsnemnda har bestemt at han må ut av landet, sjøl om det er dødsstraff for å konvertere fra islam til kristendommen i Iran.

– Jeg vet at det er veldig vanskelig for kristne i Iran, det er mange som blir drept på grunn av sin tro. De blir forfulgt rett og slett, forteller forstander i Pinsemenigheten i Vadsø, Martin Øynes.

Muslim Farrokhzad har konvertert til kristendom

Muslim Farrokhzad har konvertert til kristendom, det kan gi døsstraff i Iran.

Foto: Arnstein Jensen

Inrømmer vanskelige forhold

For 30-åringen fra Iran har overgangen fra islam til kristendommen gitt et nytt livsinnhold.

– Å bli kristen og blande meg med kirkemiljøet, ga meg et nytt liv. Jeg har aldig hatt det så godt som jeg har hatt det i det siste året, sier Muslim Farrokhzad.

Utlendinsnemnda innrømmer at menneskerettighetssituasjonen i Iran er blitt verre. Folk som har gått over fra islam til kristendom har fått fengselsstraffer. Likevel må flyktningen ut av Norge denne uka.

– Det iranske regimet har intensivert forfølgelsen av kristne betydelig de siste to årene. Særlig fra og med romjula 2010 hvor det er foretatt flere hundre arrestasjoner av kristne, forteller advokat Erik Vatne.

Bodd det meste av sitt liv i Norge

Den eldste av jentene i familien, har bodd det meste av sitt liv i Vadsø. Men det er heller ikke god nok grunn til at familien får bo i Norge. I følge Utlendingsnemnda er ikke fire år og to måneder opphold nok for særlig tilknytning til Norge.

Folk i Vadsø slår ring om familien, men føle seg maktesløs.