NRK Meny
Normal

Utvalg «trosser» ungdommene: Går for mobilfrie skoler

De fleste voksne politikerne i Lenvik vil ikke lytte til barn- og unges kommunestyre (BUK). Utvalg for oppvekst og kultur mener mobilforbudet i skolene bør fortsette.

Finnsnes ungdomsskole

Illustrasjonsfoto: I dag er det totalforbud mot mobiltelefoner blant elevene på ungdomsskolene. Dette forbudet ønsker både elever og lærere å fjerne.

Foto: Lenvik kommune

– Vi ønsker ikke privat bruk av mobiltelefon, verken i timer eller friminutter, sier leder Bjørn Richard Pedersen (Sp).

Torsdag møttes utvalget for å vedta sin innstilling til kommunestyret. Rådmannen la fram to forslag. Det første var å opprettholde det snart to år gamle mobilforbudet, mens det andre var å lytte til barn- og unges kommunestyre (BUK), og fjerne forbudet fra ordensreglementet.

Finnsnes ungdomsskole

Illustrasjonsfoto: I dag er det totalforbud mot mobiltelefoner blant elevene på ungdomsskolene. Dette forbudet ønsker både elever og lærere å fjerne.

Foto: Lenvik kommune

Blir ikke riktig

Ett argument både BUK og Utdanningsforbundet har brukt for at forbudet bør oppheves, er at mobiltelefoner kan brukes i undervisningen.

Lærerne har i tillegg argumentert med at forbudet er vanskelig å håndheve, og at det fører til dårlige relasjoner mellom elev og lærer.

Ungdommene har argumentert med at det kun er snakk om privat bruk av telefonene i friminuttene. For at ikke mobiltelefoner skal bli brukt til mobbing, mener BUK at det kan gjøres ulike forebyggende tiltak.

– Bør ikke dere som politikere lytte til disse argumentene?

– Jo, så klart bør vi høre på dem, men vi føler at det ikke blir rett å forvente at alle unger skal ha det samme private mobilutstyret, og det skal brukes i undervisningen. Skolen må sjøl stille med utstyr om IKT skal brukes i undervisningen, sier Pedersen.

Utvalgets vedtak ble gjort med fire mot to stemmer.

Skal digitaliseres

Han viser til at Lenvik har som mål at skolene skal være fullt digitalisert innen 2020. Det vil si at det skal være nettbrett og datautstyr nok til alle elevene samtidig.

– Vi er fullt klare over at IKT er framtida, og vi ønsker jo ikke å rygge inn i framtida. Men som sagt ønsker ikke flertallet i utvalget å ha mobiler til privat bruk verken i skoletida eller i friminutter, sier Pedersen.

Saka skal endelig avgjøres i kommunestyret senere i vår. En av dem som har snakket varmest for å lytte til ungdommene, er SV-representant Katrine Boel Gregussen. Hun oppfordrer nå til full mobilisering.

– Vi har et kommunestyre som ikke jobber så godt under press, så hvis alle som er imot mobilforbudet nå engasjerer seg, så kan det hende vi klarer å snu saka. Det er useriøst at ikke flertallet i utvalget kan lytte til både elever og lærere. Mobilforbudet håndheves svært forskjellig i dag, og det blir ei urettferdighet i det som jeg ikke liker. Nå har ordningen vært forsøkt i to år, og vi ser at den ikke fungerer. Da bør vi innrette oss etter det, sier hun.

Katrine Boel Gregussen
Foto: Sosialistisk Ungdom