Utsetter PCI-saken igjen


Helse Nord har igjen utsatt PCI-saken. Administrerende direktør Lars Vorland sier han trenger mer tid og vil derfor fremme saka for styret i slutten av oktober. – Saken er kompleks, med mange interesser, sier Vorland. I februar innstilte han på at Bodø skal få bygge opp et såkalt PCI-tilbud for hjertepasienter, men saken ble utsatt på grunn av kraftige protester fra Tromsø.