NRK Meny

Utsetter luftambulansekontrakt

Lufttransport FW AS, som tapte anbudskonkurransen om nye ambulanseflytjenester, har varslet at selskapet vil be Salten tingrett om midlertidig forføyning. I tråd med regelverk og god forretningsskikk venter derfor Luftambulansetjenesten HF med å signere kontrakt med Babcock Scandinavian AirAmbulance AB til tingretten har behandlet saken.