Utreder strømalternativer

Stortinget vil trolig gå inn for å utrede en strømkabel fra fastlandet til Svalbard for å sikre framtidig strømtilførsel. Dagens kullkraftverk må utbedres kraftig om noen år. Saksordfører for svalbardmeldinga, Venstres Trine Skei Grande mener det er viktig å få utredet alternativer til kraftverket. Stortinget skal i neste uke behandle svalbardmeldingen.