Utreder solenergi

Solenergi kan bidra til å løse framtidig forsyning av varme til husene i Longyearbyen. Longyearbyen varmes idag opp med kull fra gruve 7, men iløpet av 10-15 år vil gruva være tom. Alternativet med solenergi skal nå utredes gjennom et eget prosjekt.