Utreder fiberkabel

Troms fylkeskommune vil jobbe videre for få vurdert mulighetene for en ilandføring i Troms for en fiberoptisk kabel som planlegges bygd fra London til Tokyo og Beijing, via Murmansk.

Troms setter av 400 000 kroner for å få undersøkt mulighetene for regionalt eierskap til etl fiberprosjektet og etablering av et datasenter i Troms.