Kjørte oppover i bratt terreng da han utløste dødsskredet

Snøskredet som tok ett liv i Balsfjord ble utløst da skuterføreren som omkom i skredet kjørte opp i bratt terreng.

skred brennmotinden

Skredet var ca. 400 m bredt. Funnsted er i høyre kant hvor fallhøyden er ca. 50 høydemeter.

Foto: NGI

Dette kommer fram i en rapport fra Norges Geotekniske Institutt (NGI).

I rapporten, som først ble omtalt av avisa Nordlys, står det at skredet som var 400 meter bredt klassifiseres som et meget stort skred.

Snømassene hadde en samlet masse på 20.000 tonn snø, og snøskuterføreren ble begravet under to meter snø.

Det var 26 år gamle Tom Erik Brynlund fra Nordkjosbotn i Balsfjord som omkom i ulykken. Han var en del av et skuterfølge på tre personer, og var den eneste av de tre som ble tatt av skredmassene.

Mens en av kameratene ble værende igjen for å søke i skredet, dro den andre etter hjelp. Brynlund ble liggende under snøen i en og en halv time før han ble gravd fram.

Rapporten fra NGI er basert på befaring to dager etter ulykken og informasjon fra politiet i Troms, Røde Kors skredgruppe og Forsvarets skredgruppe.

Snøskred

En person omkom i et snøskred på Brennmotinden i Balsfjord søndag.

Foto: Marita Andreasen / NRK

Mennene var lokalkjente og erfarne skuterførere. De hadde ikke skredutstyr som spade, skredsøker og søkestang. De hadde noe skredkunnskap og visste at skredfaren hadde vært stor dagen før ulykken og betydelig ulykkesdagen, skriver Nordlys.

Det er ikke lov å kjøre snøskuter i området der skredet ble utløst, men det finnes flere dispensasjoner, blant annet for hytteeiere.

Politiet igangsatte en etterforskning etter ulykken, og avhørte blant annet de to overlevende skuterførerne.

– Det viktigste for oss er å kommunisere ut den faren personer utsetter seg for med å kjøre i fjellet nå. Det er fortsatt en faregrad tre, som betyr betydelig snøskredfare. Det skal ikke mye til før skred blir utløst, sier politioverbetjent Katrine Grimnes ved Målselv lensmannskontor.