Ni av ti kommuner er avhengige av utenlandsk arbeidskraft

Uten folk som Maiju Alaraudanjoki stopper Norge.

Hjelpepleier

Carla Tapio fra Canada hjelper en av pasientene på Tana helsesenter.

Foto: Aslak Ballari / NRK

Utenlandsk arbeidskraft

Finske Maiju Alaraudanjoki jobber som hjelpepleier på Tana helsesenter

Foto: Aslak Ballari / NRK

– Vi har ikke så mange folk på jobb samtidig i Finland som vi har her. Det er bedre å jobbe i Norge, sier finske Maiju Alaraudanjoki.

Hun og kanadiske Carla Tapio er en del av en voksende gruppe i norsk helsevesen.

For stadig flere kommuner trenger utenlandsk arbeidskraft, og mange vil også komme til Norge.

På helsesenteret i Tana jobber ansatte fra sju forskjellige land, og rundt halvparten av sykepleierne er utenlandske.

Avhengige av utlendinger

– Vi er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Vi klarer å ikke rekrutter nok folk fra Norge, har vært avhengige av utenlandske arbeidere i mange år, sier Anu Saari, virksomhetsleder for Tana helsesenter.

Tidligere var det nesten bare små distriktskommuner som måtte rekruttere helsefagsarbeidere i utlandet.

Men nå sier rundt 90 prosent av norske kommuner at de ikke klarer seg med norske arbeidere.

– I utgangspunktet skulle vi ønske det var tilstrekkelig med norske arbeider, av språklige hensyn. Heldigvis har vi god økonomi her i Norge, og en godt land å tilby arbeidssøkere, sier Tom Pedersen, seniorrådgiver i Kommunenes sentralforbund.

Mens det tidligere for det meste var små utkantkommuner som måtte hente arbeidskraft i utlandet, gjelder dette nå nesten alle landets kommuner. På helsesenteret i Tana er arbeidsmiljøet nå svært internasjonalt, med arbeidere fra sju forskjellige land.

Mens det tidligere for det meste var små utkantkommuner som måtte hente arbeidskraft i utlandet, gjelder dette nå nesten alle landets kommuner. På helsesenteret i Tana er arbeidsmiljøet nå svært internasjonalt, med arbeidere fra sju forskjellige land.

Trives godt

I tillegg til de finske og kanadiske hjelpepleierne, har helsesenteret i Tana ansatte fra Russland, Filippinene, Malaysia og Nederland.

Og det internasjonale miljøet på helsesenteret er noe både ansatte og beboere setter pris på.

– Det er kjempefint å jobbe her. Jeg stortrives. Vi har et veldig godt miljø, og jobber godt i lag, sier Carla Tapio.