Utlendinger kjøper seg inn i nordnorsk fiskerigigant

Det islandske sjømatselskapet Samherji kjøper aksjer i Nergård-konsernet.

Nergård AS i Senjahopen

Bildet er tatt på Nergårds anlegg i Senjahopen.

Foto: NRK

Det er Samherjis tyske datterselskaper Cuxhavener Reederei GmbH og Icefresh GmbH som nå investerer i Nergård. De kjøper 36,5 prosent av aksjene i Søstrene Nergård AS, et selskapet som eier 58,3 prosent av aksjene i morselskapet Nergård AS.

Må godkjennes av myndighetene

Etter aksjekjøpet, som må godkjennes av norske myndigheter, vil Semherji eie 22 prosent av Nergård-konsernet.

– Vårt første felles prosjekt er å styrke vår tilstedeværelse i det skandinaviske og europeiske markedet for ferske produkter, både filet og annet. Dette vil være en omfattende operasjon hvor spesielt Samherji og Nergård vil samarbeide tett. Målsettingen er at begge selskaps fiskeflåter, produksjonsbedrifter i Norge, Island og Tyskland i fellesskap skal kunne tilby skandinaviske og europeiske kunder stabile leveranser av ferske produkter året rundt. I Norge vil dette blant annet bety at Nergård vil øke satsingen på filetproduksjon. Grunnlaget for det videre samarbeidet er stabil tilgang på fisk. Dette gir oss en plattform for utvikling av både ny teknologi og nye produkter i tråd med hva våre kunder ønsker, skriver styreformann i Nergård AS, Tommy Torvanger i ei pressemelding.

Til sammen omsetter Nergård og Samherji for seks milliarder kroner og sysselsetter vel 1500 mennesker.

Nergård har hovedkontor i Tromsø.

Les også: Fiskeriministeren vil at torsken skal nå opp til laksen

Les også: – Lang historisk tradisjon for at kystfolket mobiliserer