Uthengt som løgner – men nå støtter flere fylkesråden

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen ble beskyldt for å være løgner av egne partifeller i Arbeiderpartiet. Men nå får fylkesråden støtte fra flere hold.

Grethe Ernø Johansen

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen er blitt beskyldt for å lyge av sine egne partifeller.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Den utskjelte fylkesråden Grethe Ernø Johansen får nå sterk støtte fra flere personer i den betente striden om 113 millioner som regjeringa har gitt til Finnmark.

Pengene skal kompensere for ulempene ved at flere bransjer nå får innført arbeidsgiveravgift.

Det vakte reaksjoner da det meste av disse pengene gikk til selskapet Polarbase i Hammerfest. Ernø Johansen ble beskyldt for å lyve da hun sa at hun ikke hadde gått inn for en slik tildeling.

Til stede på møtet

Men i dag får hun støtte av tre uavhengige kilder som var til stede på det aktuelle møtet i Tromsø 1. juli, der Ernø Johansen påstått skal ha ønsket penger til Polarbase.

Lisbeth Berg-Hansen

Stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen støtter fylkerådens versjon.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen tok nøyaktige notater og er sikker på hva fylkesråden sa.

– Jeg kan ikke huske at det var noen prioritert liste, og jeg har heller ikke notert at Polarbase var et av punktene hun trakk frem, sier den nåværende stortingsrepresentanten fra Nordland Arbeiderparti.

På møtet deltok statsrådene statsrådene Jan Tore Sanner og Ketil Solvik-Olsen på vegne av regjeringen.

Oppfattet ingen prioriteringer

Arve Andersen, som er plan- og kystforvaltningssjef i Kystverket Troms og Finnmark, deltok også på møtet.

Heller ikke han har oppfattet at fylkesråd Grethe Ernø Johansen ba om noen konkret prioritering for Finnmark.

– Det var ikke noen spesielle prioriteringer, verken fra Finnmark eller de andre fylkeskommunene. Så langt var de ikke kommet i noen prosesser. Jeg oppfattet ikke at Polarbase var prioritet nummer en fra Finnmark fylkeskommune sin side, sier Andersen.

Per Bjørn Holm-Varsi

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune.

Foto: Kaspar Fulgesang

En tredje som bekrefter denne versjonen er samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune.

Beskyldt for løgn

Men Grethe Ernø Johansen hadde med seg en powerpointpresentasjon til møtet. Der var det bilde av Polarbase og riksevei 94 i Hammerfest som illustrasjon.

Og det er dette statsrådene har tatt med seg fra møtet. 88 av de 113 millioner kroner som er tildelt i kompenserende midler til Finnmark er tildelt nettopp Polarbase og riksvei 94.

Finnmark Arbeiderparti har på bakgrunn av dette tatt fra fylkesråden oppgaven med disse midlene for fremtiden. I går påsto Arbeiderpartiets gruppeleder på fylkestinget, Bente Haug, at fylkesråden lyger om saken.

Endrer ikke syn

Sjøl om flere som har vært på møtet i Tromsø nå sier at fylkesråd Grethe Ernø Johansen ikke har nevnt Polarbase eller RV94, så fastholder Haug påstanden om løgn.

– Slik som jeg oppfatter den informasjonen jeg har fått får hun støtte for at hun ikke verbalt har nevnt Polarbase i møtet første juli. Det forandrer ikke veldig mye. Polarbase er fortsatt er på presentasjonen, og kommunikasjonen har vært på en slik måte at departementet har oppfattet dette som en prioritering fra Finnmark fylkeskommune sin side, sier Haug.

Haug ser heller ingen grunn til at Finnmark Arbeiderparti skal gå tilbake på sin beslutning om å frata fylkesråden arbeidsoppgaver.

– Det er ikke noe som tyder på at denne informasjonen ville endret denne beslutningen, sier hun.

Mener prosessen er merkelig

Arbeiderpartiets Lisbeth Berg Hansen vil ikke mene noe om interne forhold i Finnmark Arbeiderparti. Men hun synes også prosessen rundt disse midlene er merkelig.

– Jeg vil ikke mene noe om de interne forhold i Finnmark, det har jeg ikke forutsetning for. Jeg har bare sagt hva jeg noterte fra dette møtet, sier hun.