NRK Meny
Normal

Utførte identitetstyveri fra psykiatrisk sykehus

Mannen er erklært strafferettslig utilregnelig, og kan verken pågripes eller straffes for lovbrudd han begår.

Åsgård psykiatriske sykehus

Mannen var lagt inn ved Åsgård psykiatriske sykehus.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det er ikke helsevesenets hovedoppgave å begrense kriminalitet, det er politiets hovedoppgave.

Det sier klinikksjef Magnus Hald ved allmennpsykiatrisk klinikk ved sykehuset i Tromsø, også kjent som Åsgård sykehus.

En vanekriminell 26-åring fra Vest-Finnmark var nylig innlagt på sykehuset. Under oppholdet her begikk mannen flere kriminelle handlinger. Ved hjelp av en annen manns identitet forsøkte den notorisk kriminelle mannen både å ta opp lån og bestille varer.

– Det er ikke målet med å være innlagt å begå nye lovbrudd. Hvis vi blir kjent med at noen holder på å begå lovbrudd, så vil vi prøve å legge til rette for at det ikke skjer, sier Hald.

Psykisk helse

Hvis en person er frivillig innlag så er det ikke mulig å begrense hva slags kontakt vedkommende har med omverdenen.

Foto: SCANPIX

Likevel kan ikke helsevesenet hindre dette.

– Vi kan ikke ta mobiltelefonen fra folk i våre dager. Det er et for stort inngrep i utgangspunktet, sier han.

Kan gjøre samme ting

Hald sier at folk stort sett kan gjøre de samme tingene, mens de er innlagt på en psykiatrisk institusjon som de kan gjøre ellers.

Hvis en person er frivillig innlagt så er det ikke mulig å begrense hva slags kontakt vedkommende har med omverdenen.

– Det skal være helt spesielle grunner til, for at man skal kunne begrense det folk driver med når de er innlagt i en psykiatrisk institusjon, sier han.

Mannen er erklært strafferettslig utilregnelig, og kan verken pågripes eller straffes for lovbrudd han begår. Det medførte et aldri så lite hjertesukk fra politiet forleden – der de via sosiale medier forklarer situasjonen og ber publikum ta sine forholdsregler.

– Vi ønsker bare å si fra at politiet vi gjør så godt vi kan, men av og til er ikke regelverket slik at vi kan gjøre det som vi mener gagner samfunnet best, sier fungerende politimester Thomas E. Darell i Vestfinnmark politidistrikt.

Bestemt situasjon

Men klinikksjefen i Tromsø vil gjerne nyansere.

– Strafferetslig utilregnelighet er ikke en sånn generell beskrivelse av en person, men det er noe man er i en bestemt situasjon. Jeg er derfor litt usikker på hva politiet sier når de ikke har anledning til å stoppe en person som gjør en kriminell handling.

Hald mener det er muligheter i rettssystemet for å gjøre noe i forhold til folk som er utilregnelig, men at det kommer an på hvor alvorlig kriminell handling de gjør.

Nettopp dette var det tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn satte fingeren på.

– Man var kanskje mer aktiv med tvangsinnleggelser og omgikk loven noe før. I dag er vi nok mer forsiktig og samtidig korrekt i forhold til loven. Da er det ikke hjemmel for å gjøre noe mer, og det er det man nå jobber med å løse, sa Rieber-Mohn til NRK tirsdag.

Rieber-Mohn er leder i et utvalg som av tidligere justisminister Grete Faremo ble nedsatt i 2013, i etterkant av 22. juli-saken. De skal se på utilregnelighet i norsk rettspraksis.

Lars Fause

Statsadvokat Lars Fause.

Foto: NRK

Det mener statsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause, er bra.

– De skal se på det medisinske prinsippet vi har i dag. Man skal i tillegg se på om det skal kreves en sammenheng mellom sykdom og lovbrudd, og om forståelse for egen handling og konsekvensen av det, skal være et kriterium for å kunne gjøres straffri, sier Fause.